Skip to Content

محتوا با برچسب مانور سراسری.

مانور زلزله در آموزشگاه شاهدالعلوم بفروئیه برگزار می شود
همزمان با سراسر کشور؛
مانور زلزله در آموزشگاه شاهدالعلوم بفروئیه برگزار می شود
نشست هماهنگی مانور زلزله با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و جمعی از مسئولین برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مانور سراسری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مانور سراسری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مانور سراسری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مانور سراسری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد