Skip to Content

محتوا با برچسب لوزان.

این همه هیاهو برای اختفای توافقنامۀ لوزان!
یادداشت/ سعید زیباکلام
این همه هیاهو برای اختفای توافقنامۀ لوزان!
متن بیانیه به وضوح حکایت از وجود مجموعه‌ای از توافقات دارد که هیچیک از آن‌ها در بیانیه درج نشده است. اگر پذیرفتنی نباشد که این موارد همگی در سطح شفاهیات در اذهان مذاکره‌کنندگان وجود دارد، در این صورت ناگزیریم بپذیریم متنی یا مکتوبی حاوی این موارد...
عکس/ خوشحالی متفاوت جان کری و ارنست مونیز پس از پایان مذاکرات
عکس/ خوشحالی متفاوت جان کری و ارنست مونیز پس از پایان مذاکرات
خوشحالی و تبریک گویی جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا پس از پایان مذاکرات در لوزان سوئیس
آیا خروجی مذاکرات لوزان فقط یک بیانیه مطبوعاتی بوده است؟
یادداشت وطن امروز/مهدی محمدی
آیا خروجی مذاکرات لوزان فقط یک بیانیه مطبوعاتی بوده است؟
اسناد مکتوب از عدم توازن فاحش داده‌ها و ستانده‌های توافق لوزان حکایت می‌کند.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب لوزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب لوزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب لوزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد