Skip to Content

محتوا با برچسب قیمت نان.

هر گونه افزایش مجدد قیمت نان تخلف است
معاون توسعه بازرگانی اداره صمت یزد:
هر گونه افزایش مجدد قیمت نان تخلف است
معاون توسعه بازرگانی اداره صنعت و معدن و تجارت استان یزد گفت: هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ اعلام‌شده تخلف بوده و با متخلفان برخورد می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قیمت نان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قیمت نان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قیمت نان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب قیمت نان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد