Skip to Content

محتوا با برچسب قلیان.

قبح زدایی کافی شاپ خاطی با پیامک برای «رزرو قلیان با طعم مختلط»!/ابلاغیه هایی که تنها بایگانی می شوند!
ادعای تو خالی مسئولین قانون گرا تا به کی؟!
قبح زدایی کافی شاپ خاطی با پیامک برای «رزرو قلیان با طعم مختلط»!/ابلاغیه هایی که تنها بایگانی می شوند!
جای سؤال است که برخی مسئولان یزدی دولت تدبیر و امید! که ادعای تمسکشان به قانون گوش فلک را کر کرده است چه شده که تنها به بایگانی ابلاغیه های محرز برخورد با اماکن عرضه قلیان اکتفا می کنند و مصوبه های قانونی را اجرا نمی کنند؟
انتقال هپاتیت از طریق قلیان/ 58درصد معتادین محصلین مقاطع ابتدایی تا متوسطه!
کارگر: سیگار وقلیان دروازه ورودبه موادمخدر هستند
انتقال هپاتیت از طریق قلیان/ 58درصد معتادین محصلین مقاطع ابتدایی تا متوسطه!
کارشناس پیشگیری از اعتیاد گفت: دروازه ی ورود به مواد مخدر، سیگار و قلیان بوده و چوب مرطوب قلیان قارچ تولید می کند و حتی بیماری هیپاتیت به راحتی از طریق دود قلیان منتقل می شود

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قلیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قلیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قلیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب قلیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد