Skip to Content

محتوا با برچسب قطعی.

کاهش منابع ذخیره آب یزد/قطعی آب در برخی مناطق شهر/رفع مشکل تا چند ساعت دیگر
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام کرد
کاهش منابع ذخیره آب یزد/قطعی آب در برخی مناطق شهر/رفع مشکل تا چند ساعت دیگر
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: قطعی آب در برخی مناطق شهر یزد که به علت مشکل در یکی از ایستگاههای انتقال بوده تا چند ساعت دیگر برطرف می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قطعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قطعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قطعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب قطعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد