Skip to Content

محتوا با برچسب قبوض ودیعه گذاری.

دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع در یزد اطلاعات خود را تکمیل کنند
مدیر کل حج و زیارت استان یزد:
دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع در یزد اطلاعات خود را تکمیل کنند
مدیر کل حج و زیارت استان یزد افزود: تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع لازم است اطلاعات خود را در سامانه حج تکمیل کنند.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قبوض ودیعه گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قبوض ودیعه گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب قبوض ودیعه گذاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد