Skip to Content

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

قناعت یزدی‌ها در جشنواره فیلم رضوی دردسر ساز شد!
یادداشت/
قناعت یزدی‌ها در جشنواره فیلم رضوی دردسر ساز شد!
باید بدانیم با تمام شدن جشنواره و ایضاً حرارت مسئولین، به‌به و چه‌چه ها تمام شد و کسی فراموش نخواهد کرد که در جشنواره دهم اثری از آثار یزدی‌ها نبود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فیلم کوتاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد