Skip to Content

محتوا با برچسب فلاحت پیشه.

«برجام» یک توافق سیاسی است که امضا نمی‌شود و ضمانت اجرایی نیز ندارد
فلاحت پیشه:
«برجام» یک توافق سیاسی است که امضا نمی‌شود و ضمانت اجرایی نیز ندارد
این کارشناس مسائل سیاسی : تلاش غرب بر این است که پس از توافق، تحریم‌ها قطره‌چکانی برداشته شود و برداشته شدن تحریم‌ها باعث جهش توسعه اقتصادی در ایران نشود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فلاحت پیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فلاحت پیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فلاحت پیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فلاحت پیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد