Skip to Content

محتوا با برچسب فقر زدایی.

اجرای طرح فقر زدایی محلات با رویکرد اجتماع محور در میبد
رییس بهزیستی میبد مطرح کرد
اجرای طرح فقر زدایی محلات با رویکرد اجتماع محور در میبد
رییس بهزیستی میبد گفت: طرح فقر زدایی محلات با رویکرد اجتماع محور در راستای توانمندسازی محله‌های هدف اجرا می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فقر زدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فقر زدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فقر زدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فقر زدایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد