Skip to Content

محتوا با برچسب فرهنگ و ارشاد اسلامی.

افتتاح اولین مجموعه «تئاتر شهر» استان یزد در میبد + تصاویر
افتتاح اولین مجموعه «تئاتر شهر» استان یزد در میبد + تصاویر
اولین مجموعه تئاتر شهر استان یزد در میبد با عنوان مجموعه تئاتر شهر خورشید با حضور مجید جوادیان‌زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افتتاح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرهنگ و ارشاد اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرهنگ و ارشاد اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فرهنگ و ارشاد اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فرهنگ و ارشاد اسلامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد