Skip to Content

محتوا با برچسب فرمانده کل سپاه.

قصد داریم با زبان سلاح با دشمن روبروشویم‌تا برایشان قابل‌فهم‌باشد
فرمانده کل سپاه:
قصد داریم با زبان سلاح با دشمن روبروشویم‌تا برایشان قابل‌فهم‌باشد
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان با زبان سلاح بیشتر آشنا هستند و ما هم قصد داریم با همین زبان با آنان روبرو شویم، تاکید کرد: سلاح سپاه برای عدالت خواهی و ظلم ستیزی بکار می رود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرمانده کل سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرمانده کل سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فرمانده کل سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فرمانده کل سپاه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد