Skip to Content

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر یزد.

برگزاری ۲۳۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در یزد
برگزاری ۲۳۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در یزد
فرمانده سپاه الغدیر یزد با اشاره به تدوین 37 عنوان برنامه برای هفته دفاع مقدس امسال، گفت: ۲۳۰۰ ویژه برنامه دفاع مقدس در یزد برگزار می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر یزد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد