Skip to Content

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر.

آمریکا امروز در منطقه حرفی برای گفتن ندارد
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:
آمریکا امروز در منطقه حرفی برای گفتن ندارد
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: همه می‌دانیم که آمریکایی‌ها امروز در منطقه حرفی برای گفتن ندارند و امروز خاورمیانه یک خاورمیانه اسلامی است و دشمن به اهداف خودش نتوانست برسد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فرمانده سپاه الغدیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد