Skip to Content

محتوا با برچسب فرصت.

تحریم‌ها سبب اقتدار و خودکفایی ایران شده/ برای نجات کشور نیاز به
امام جمعه موقت میبد:
تحریم‌ها سبب اقتدار و خودکفایی ایران شده/ برای نجات کشور نیاز به "تفکر انقلابی" داریم
امام جمعه موقت میبد بیان داشت: تحریم‌های دشمنان علیه ملت ایران نه تنها خللی در روند انقلاب ایجاد نکرد، بلکه به فرصت تبدیل شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرصت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرصت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فرصت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فرصت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد