Skip to Content

محتوا با برچسب فتح الله جمیری.

امروز بسیج در همه عرصه‌های مورد نیاز حضور دارد
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:
امروز بسیج در همه عرصه‌های مورد نیاز حضور دارد
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد گفت: امروز بسیج یک مجموعه بسیار کارآمدی است که در همه‌ی زمینه‌هایی که نیاز به حضور آن است، حضور بامعنایی دارد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فتح الله جمیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فتح الله جمیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فتح الله جمیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فتح الله جمیری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد