Skip to Content

محتوا با برچسب فاجعه.

فاجعه آتش سوزی وسیع در محل دفن زباله های میبد
گزارش+تصاویر
فاجعه آتش سوزی وسیع در محل دفن زباله های میبد
دفن غیر اصولی و علمی زباله های شهرستان میبد در محلی نزدیک به شهر، باعث اعتراضات زیاد اهالی و مردم میبد شده است. همین امر باعث شده تا هر چند وقت یکبار شاهد به آتش کشیدن زباله های ریخته شده در محل دفن زباله های شهرستان میبد باشیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فاجعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فاجعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فاجعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فاجعه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد