Skip to Content

محتوا با برچسب غربالگری شنوایی.

برگزاری دوره آموزشی طرح غربالگری شنوایی در میبد
برگزاری دوره آموزشی طرح غربالگری شنوایی در میبد
دوره آموزشی طرح غربالگری شنوایی ویژه مدیران مهد های کودک بهزیستی میبد برگزار شد.
بیش از 800 نوزاد میبدی تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند
در نیمه نخست سال جاری؛
بیش از 800 نوزاد میبدی تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند
رئیس بهزیستی شهرستان میبد از قرار گرفتن 850 نوزاد میبدی در نیمه نخست سال جاری تحت پوشش غربالگری شنوایی خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب غربالگری شنوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب غربالگری شنوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب غربالگری شنوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب غربالگری شنوایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد