Skip to Content

محتوا با برچسب غار.

هرگونه فعالیت معدنی در محدوده غار سلغون ندوشن ممنوع است
رئیس اداره محیط‌ زیست میبد:
هرگونه فعالیت معدنی در محدوده غار سلغون ندوشن ممنوع است
رئیس اداره محیط‌زیست میبد بیان داشت: بر اساس مصوبه کمیته غار شناسی استان هرگونه هرگونه فعالیت معدنی در شعاع 500 متری غار سلغون ندوشن ممنوع می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب غار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب غار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب غار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب غار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد