Skip to Content

محتوا با برچسب عملکرد.

امنیت پایدار از افتخارات نیروی انتظامی است/ احساس امنیت مهمتر از امنیت
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میبد:
امنیت پایدار از افتخارات نیروی انتظامی است/ احساس امنیت مهمتر از امنیت
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میبد در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان بیان داشت: احساس امنیت زمینه‌ساز امنیت است و از احساس خوب بودن و خوب عمل کردن سرچشمه می‌گیرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عملکرد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عملکرد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عملکرد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب عملکرد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد