Skip to Content

محتوا با برچسب علی مهام.

نقد غیر کارشناسی برخی ها به«سریال حانیه» به وجدان آن ها بر می گردد/معتقد بودم باید«حانیه» را یک یزدی بازی می کرد
واکنش مهام به نقدهای بی اساس به«حانیه»؛
نقد غیر کارشناسی برخی ها به«سریال حانیه» به وجدان آن ها بر می گردد/معتقد بودم باید«حانیه» را یک یزدی بازی می کرد
تهیه کننده سریال حانیه گفت: من یک آدم فرهنگی هستم و کارهای سریال حانیه توسط یک گروه فرهنگی انجام شد اینکه بضی از وبلاگ نویس ها یا سایت های محلی این چنین با قضیه برخورد میکنند به وجدان و تفکرات خودشان بر می گردد و خوشبختانه مردم باعث وبانی تفکرات آنها...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب علی مهام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب علی مهام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب علی مهام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب علی مهام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد