Skip to Content

محتوا با برچسب علم الهدی.

یک آقای ساده لوح می‌گوید ما با برجام عزت پیدا کرده‌ایم، اینکه شرکت مدلینگ ایتالیایی ایران را بازار ترویج جنس‌های بنجل خود کند، عزت است؟
آیت الله علم‌الهدی:
یک آقای ساده لوح می‌گوید ما با برجام عزت پیدا کرده‌ایم، اینکه شرکت مدلینگ ایتالیایی ایران را بازار ترویج جنس‌های بنجل خود کند، عزت است؟
علم‌الهدی یادآور شد: این مملکت یک بازار 80 میلیون نفره دارد اما برخی می‌گویند خارجی‌ها به خاطر برجام از بازار ما استقبال می‌کنند، شرکت مدلینگ ایتالیایی می‌آید در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کند تا فرهنگ کشور را بهم بزند و جوانان ما را از بین ببرد و زنان...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب علم الهدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب علم الهدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب علم الهدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب علم الهدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد