Skip to Content

محتوا با برچسب عقابی.

کم تجربگی بازیکنان باعث از دست رفتن موقعیت ها شد/ شناختی از حریفانمان نداریم
سرمربی تیم صنایع میبد؛
کم تجربگی بازیکنان باعث از دست رفتن موقعیت ها شد/ شناختی از حریفانمان نداریم
سرمربی تیم صنایع میبد گفت:با اضافه شدن بازیکنان جدید و تمرینات بیشتر ، روزهای خوبی را برای فوتسال میبد رقم میزنیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عقابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عقابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عقابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب عقابی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد