Skip to Content

محتوا با برچسب عظیمی دخت شورکی.

فتح بلندترین قله ی ایران توسط کوهنورد میبدی
گزارش تصویری:
فتح بلندترین قله ی ایران توسط کوهنورد میبدی
سید محسن عظیمی دخت شورکی، پس از دو روز کوهنوردی، موفق به فتح قله دماوند شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عظیمی دخت شورکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب عظیمی دخت شورکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب عظیمی دخت شورکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب عظیمی دخت شورکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد