Skip to Content

محتوا با برچسب طرح ممیزی.

طرح ممیزی شهر میبد به صورت رسمی آغاز شد
طرح ممیزی شهر میبد به صورت رسمی آغاز شد
اجرای این طرح به صورت تلفیقی از تصاویر ماهواره ای و برداشت های میدانی، استفاده از نیروهای بومی و راه اندازی مرکزGIS می باشد.
طرح ممیزی شهرستان تا چند روز آینده آغاز به کار خواهد کرد/ استفاده از نیروهای بومی در ثبت اطلاعات
شهردار میبد:
طرح ممیزی شهرستان تا چند روز آینده آغاز به کار خواهد کرد/ استفاده از نیروهای بومی در ثبت اطلاعات
هدف این طرح، اجراي قانون نوسازي، توليد بانك اطلاعات و كروكي از آخرين وضعيت املاك و معابر سطح شهر می باشد بطوری که مدیران شهری می توانند از اطلاعات جمع آوری شده برای تصمیم گیری های آینده استفاده کنند

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح ممیزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح ممیزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح ممیزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب طرح ممیزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد