Skip to Content

محتوا با برچسب طرح ماد.

طرح مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان «ماد» در مدارس ميبد اجرایی می شود
طرح مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان «ماد» در مدارس ميبد اجرایی می شود
ريیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از اجراي طرح ملی «ماد» در مدارس ميبد خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح ماد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح ماد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح ماد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب طرح ماد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد