Skip to Content

محتوا با برچسب طرح خاموشی.

طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی یزد اجرا می‌شود
طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی یزد اجرا می‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد از اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی یزد در دو دوره و در مجموع ۶۰ روز خبر داد.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح خاموشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح خاموشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب طرح خاموشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد