Skip to Content

محتوا با برچسب طرح خاموشي چاه هاي كشاورزي.

صرفه‌جویی 70 میلیون مترمکعبی آب با خاموشی چاه‌های کشاورزی یزد
معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای یزد مطرح کرد؛
صرفه‌جویی 70 میلیون مترمکعبی آب با خاموشی چاه‌های کشاورزی یزد
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه‌های کشاورزی در سال گذشته منجر به صرفه‌ جویی 70 میلیون مترمکعب آب به نفع سفره های آب‌ زیر زمینی استان شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح خاموشي چاه هاي كشاورزي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح خاموشي چاه هاي كشاورزي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح خاموشي چاه هاي كشاورزي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب طرح خاموشي چاه هاي كشاورزي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد