Skip to Content

محتوا با برچسب طرح جامع.

درآمد 800 میلیون تومانی موقوفات میبد در سال 96
رئیس اداره اوقاف میبد خبر داد؛
درآمد 800 میلیون تومانی موقوفات میبد در سال 96
رئیس اداره اوقاف شهرستان میبد با اشاره به اینکه استان یزد از نظر رقبات وقفی رتبه 5 و از نظر درآمد رتبه 12 کشوری را داراست، از درآمد 800 میلیون تومانی موقوفات میبد در سال 96 خبر داد.
تکلیف طرح تفصیلی میبد تا پایان تیرماه مشخص می شود
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی؛
تکلیف طرح تفصیلی میبد تا پایان تیرماه مشخص می شود
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شوای اسلامی گفت: با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در یزد طرح تفصیلی میبد تا پایان تیرماه به تصویب نهایی می رسد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح جامع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح جامع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح جامع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب طرح جامع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد