Skip to Content

محتوا با برچسب ضیایی پرور.

سیاست زدگی به امیرچخماق رسید/ بنای امیرچخماق به یونسکو پیشنهاد نمی‌شود؟!
خداحافظی مسجد و تکیه امیرچخماق با یونسکو؟!
سیاست زدگی به امیرچخماق رسید/ بنای امیرچخماق به یونسکو پیشنهاد نمی‌شود؟!
اخیراً برخی رسانه‌ها، که مخالف سرسخت تدفین شهدا در حسینیه امیرچخماق بودند، با انتشار مطالبی در خصوص آثار استان یزد که قابلیت ثبت در فهرست یونسکو را داراست، مسجد امیرچخماق را به کلی از لیست آثار و بناهای تاریخی یزد حذف کرده‌اند!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ضیایی پرور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ضیایی پرور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ضیایی پرور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ضیایی پرور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد