Skip to Content

محتوا با برچسب صنعت میبد.

توسعه صنایع میبد و استان متناسب با آمایش سرزمینی نبوده است
رئیس اداره کاهش خطر در حوادث و بلایای استان؛
توسعه صنایع میبد و استان متناسب با آمایش سرزمینی نبوده است
دکتر جان فدا درمصاحبه با "میبدخبر": ما به دست خودمان صنایع آبخواه مثل فولاد و کاشی را آورده ایم / درست است که اشتغال ایجاد کرده ایم اما به چه قیمتی؟/اگر پیامدها را جدی نگیریم بازنده اصلی مردم استان هستند/لزوم حضور نخبگان در تصمیم گیری ها با هدف کاهش...
حوادث روزهای اخیر میبد و امنیتی که باید قدردان آن باشیم
نویسنده: فاضل فروزان
حوادث روزهای اخیر میبد و امنیتی که باید قدردان آن باشیم
از آن زمان که مرد صنعت شدیم و فقط به فکر سود بی رویه بدون تفکر نسبت به ظرفیت هایمان شدیم و از آن زمان که مهاجرت های کارگریمان رو به فزونی گزارد، و فسادهای داخلی میبدی …

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صنعت میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صنعت میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صنعت میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب صنعت میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد