Skip to Content

محتوا با برچسب صلح.

قدرت ما در منطق صلح است نه بمب اتم و سلاح/اقتدار ما علیه هیچ یک از همسایگان نبوده و نیست
روحانی در ششمین مجمع جهانی اهل بیت (ع):
قدرت ما در منطق صلح است نه بمب اتم و سلاح/اقتدار ما علیه هیچ یک از همسایگان نبوده و نیست
رئیس‌جمهور گفت: در خاورمیانه یک عده نادان، ناآگاه و یا مزدور به نام اسلام و جهاد خشونت می‌کنند و مسجد و کلیسا و معبد را نابود می‌کنند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صلح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صلح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صلح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب صلح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد