Skip to Content

محتوا با برچسب صدای پرندگان.

از موزه آپارتاید تا درمان جنون با صدای پرندگان!
خاطرات خواندنی حجت الاسلام والمسلمین اعرافی/ بخش پایانی
از موزه آپارتاید تا درمان جنون با صدای پرندگان!
تعداد افرادی که در عین وزانت علمی در عرصه بین الملل هم فعال باشند در حوزه زیاد نیست. اما به جرأت می توان حجت الاسلام والمسلمین اعرافی را یکی از این افراد دانست. سابقه تدریس در سطوح مختلف حوزه به همراه سی سال تجربه بین المللی و بیش از هفتاد سفر به...