Skip to Content

محتوا با برچسب شیخ زکزاکی.

گفتمان جریان شیخ زکزاکی با این هجمه ها و حملات، فروکش نخواهد کرد
امام جمعه میبد:
گفتمان جریان شیخ زکزاکی با این هجمه ها و حملات، فروکش نخواهد کرد
امام جمعه میبد، حرکت شیخ زکزاکی در نیجریه را جریانی فکری و معرفتی و در جهت مصالح کشور نیجریه خواند و تاکید کرد: گفتمان جریان شیخ زکزاکی، بر پایه های عقلانی و معرفتی استوار است و هرگز با این هجمه ها و حملات، فروکش نخواهد کرد.
دغدغه های شیخ زکراکی آنها و شیخ زیکزاکی ما
یادداشت؛
دغدغه های شیخ زکراکی آنها و شیخ زیکزاکی ما
سی و هفت سال بعد از انقلاب اسلامی ما، در زاریای نیجریه محرومان آفریقایی آرزوهای خود را در آرمانهای ایرانی می بینند و پای آن ایستاده اند و جان می دهند و چهره به چهره با استکبار جهانی می جنگند.

یادداشت یادداشت

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شیخ زکزاکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شیخ زکزاکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد