Skip to Content

محتوا با برچسب شورای محترم نگهبان.

حمایت عجیب رسانه‌های بیگانه از سخنان روحانی در مورد شورای نگهبان+تصاویر
گزارش/
حمایت عجیب رسانه‌های بیگانه از سخنان روحانی در مورد شورای نگهبان+تصاویر
وی طی دو ساله اخیر بارها با بیان جملاتی شگرف و فراتر از قوانین نشان داده که به احتمال زیاد ایشان نه یک حقوق دان، بلکه شخصی است که حتی نسبت به قوانین جاری کشور که حدود اختیارات نهاد ها و قوات نظام اسلامی را معین کرده است کمترین اطلاعی نیز ندارند و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای محترم نگهبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای محترم نگهبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شورای محترم نگهبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شورای محترم نگهبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد