Skip to Content

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

میبد به عنوان شهر جهانی زیلو معرفی شد
با تایید شورای جهانی صنایع دستی؛
میبد به عنوان شهر جهانی زیلو معرفی شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از ثبت جهانی شهرستان میبد به عنوان شهر جهانی زیلو خبر داد.
زیلوی میبد موفق به کسب امتیاز A از شورای جهانی صنایع دستی شد
زیلوی میبد موفق به کسب امتیاز A از شورای جهانی صنایع دستی شد
زیلوی میبد که برای داوری شورای جهانی صنایع دستی انتخاب و ارسال شده بود ، در این داوری موفق به کسب امتیازA شد.
تصاویر/ ارزیابی ثبت زیلوی میبد توسط کارشناسان شورای جهانی صنایع دستی
تصاویر/ ارزیابی ثبت زیلوی میبد توسط کارشناسان شورای جهانی صنایع دستی
ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی برای بررسی و ارزیابی ثبت جهانی زیلوی میبد وارد این شهر شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شورای جهانی صنایع دستی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد