Skip to Content

محتوا با برچسب شهید سردار الله دادی.

روایت تصویری از اولین سرداری که با گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسید
گزارش تصویری/
روایت تصویری از اولین سرداری که با گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسید
شهید سردار محمدعلی الله‌دادی اولین سرداری بود که در مواجهه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. وی سال‌ها مسئولیت تیپ الغدیر یزد را عهده‌دار بود که پس از تودیعش از این سمت از خدا شهادت را طلب کرده بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهید سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهید سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شهید سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد