Skip to Content

محتوا با برچسب شهدای گمنام یزد.

رئیس‌جمهور با مسئولان میراث فرهنگی یزد برخورد کند/ توصیه به روحانی برای حضور بر مزار«شهدای گمنام یزد»
نماینده مردم تهران در مجلس:
رئیس‌جمهور با مسئولان میراث فرهنگی یزد برخورد کند/ توصیه به روحانی برای حضور بر مزار«شهدای گمنام یزد»
نماینده مردم تهران در مجلس به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد ضمن برخورد با مسئولان میراث فرهنگی یزد، این هفته بر مزار شهدای گمنام تازه تدفین شده در میدان امیر چخماق این شهرحضور یابد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهدای گمنام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهدای گمنام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهدای گمنام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شهدای گمنام یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد