Skip to Content

محتوا با برچسب شهدای دانشجو.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در دانشکده علوم قرآنی میبد+ تصاویر
همزمان با ۱۶ دی روز شهدای دانشجو صورت گرفت؛
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در دانشکده علوم قرآنی میبد+ تصاویر
همزمان با ۱۶ دی ماه روز شهدای دانشجو، یاد و خاطره شهدای دانشجو در دانشکده علوم قرآنی میبد گرامی داشته شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهدای دانشجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهدای دانشجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهدای دانشجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شهدای دانشجو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد