Skip to Content

محتوا با برچسب شهادت سردار الله دادی.

فیلم/ تصاویر اختصاصی از محل شهادت سردار الله دادی و همراهان
شبکه خبر گزارش داد
فیلم/ تصاویر اختصاصی از محل شهادت سردار الله دادی و همراهان
چند روز پیش شماری از رزمندگان حزب‌ الله و سردار الله دادی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه به شهادت رسیدند؛ شبکه خبر گزارشی از محل شهادت این رزمندگان تهیه کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهادت سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهادت سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهادت سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شهادت سردار الله دادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد