Skip to Content

محتوا با برچسب شمخانی.

رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی دشمن اصلی جهان اسلام
شمخانی در دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان:
رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی دشمن اصلی جهان اسلام
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی گفت: رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی دشمن اصلی جهان اسلام است و هر اقدامی که به تضعیف توانمندی‌های کشورهای اسلامی منجر شود، نادرست و در مسیر تقویت رژیم صهیونیستی است.
تقوی در سامرا خون داد تا در تهران و اصفهان و سیستان خون ندهیم
شمخانی در تشییع پیکر شهید تقوی:
تقوی در سامرا خون داد تا در تهران و اصفهان و سیستان خون ندهیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شایعه‌ پراکنان بیمار این روزها به ترویج این سؤال می‌پردازند که چه نسبتی بین سامرا و حمید تقوی وجود دارد و ما را چه کار به اینکه در عراق و سوریه چه می‌گذرد؛ پاسخ این سؤال روشن است اگر تقوی‌ها در سامرا خون ندهند ما باید...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شمخانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شمخانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شمخانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شمخانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد