Skip to Content

محتوا با برچسب شریعتمداری.

موضوع «خانه‌های نجومی» کذب محض است
واکنش چمران به تخریب شهرداری:
موضوع «خانه‌های نجومی» کذب محض است
رئیس شورای شهر تهران درباره مسائل اخیری که درباره عملکرد شهرداری مطرح شده گفت: طرح این موضوع بیشتر با اهداف سیاسی از سوی عده‌ای برای از یاد رفتن مسأله فیش های نجومی بوده است.
کاسب تحریم همسایه دیوار به دیوار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است!
شریعتمداری:
کاسب تحریم همسایه دیوار به دیوار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است!
مدیر مسئول کیهان با بیان اینکه کاسب تحریم جاسوسی است که همسایه تیم مذاکره کننده بوده است، گفت:اگر منتقدان برجام کاسب تحریم بودند از برجامی که تحریمی را لغو نکرده استقبال می‌کردند.
شورای نگهبان نسبت به صلاحیت این 125 نماینده حساسیت بیشتری داشته باشد/حضرت امام نفرموده‌اند میزان حال 4سال قبل افراد است!
شریعتمداری در واکنش به مصوبه تامل برانگیز مجلس:
شورای نگهبان نسبت به صلاحیت این 125 نماینده حساسیت بیشتری داشته باشد/حضرت امام نفرموده‌اند میزان حال 4سال قبل افراد است!
مدیرمسئول کیهان در واکنش به مصوبه اخبر مجلس درباره معافیت نمایندگان کنونی مجلس از بررسی صلاحیتشان برای دور بعد، خواستار حساسیت بیشتر شورای نگهبان درباره رای دهندگان به این طرح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شریعتمداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شریعتمداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شریعتمداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شریعتمداری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد