Skip to Content

محتوا با برچسب شرکت تعاونی.

نخستین شرکت تعاونی بانوان کارآفرین در شهرستان میبد تاسیس شد+ تصاویر
با حضور بانوان میبدی؛
نخستین شرکت تعاونی بانوان کارآفرین در شهرستان میبد تاسیس شد+ تصاویر
صبح امروز با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و بانوان میبدی نخستین شرکت تعاونی بانوان کارآفرین در شهرستان میبد تاسیس شد.
شرکت تعاونی بانوان کارآفرین در شهرستان میبد راه اندازی می شود
مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده:
شرکت تعاونی بانوان کارآفرین در شهرستان میبد راه اندازی می شود
مشاور فرماندار در امور بانوان و خانواده از راه اندازی شرکت تعاونی بانوان کارآفرین میبد در شهرستان میبد خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شرکت تعاونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شرکت تعاونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شرکت تعاونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شرکت تعاونی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد