Skip to Content

محتوا با برچسب سینما نگار.

از دانش آموزان ممتاز افغانستانی مهمانشهر میبد تجلیل شد+ تصاویر
در یک اقدام فرهنگی به همت جبهه فرهنگی انقلاب میبد؛
از دانش آموزان ممتاز افغانستانی مهمانشهر میبد تجلیل شد+ تصاویر
به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی میبد از 8 دانش آموز دختر ممتاز افغانستانی مهمانشهر در سینمار نگار شهیدیه تجلیل شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سینما نگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سینما نگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سینما نگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سینما نگار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد