Skip to Content

محتوا با برچسب سینما میبد.

موضع سایتهای رسمی بیطرف کشوری درباره اکران فیلمی که در میبد درحال پخش است!
موضع سایتهای رسمی بیطرف کشوری درباره اکران فیلمی که در میبد درحال پخش است!
این فیلم به قصد سوداگری در گیشه روی پرده سینماهاست و هیچ گونه ارزش فرهنگی ندارد.
بزرگترین سینما دیجیتال استان در میبد به بهره برداری می رسد
تا پایان آبان ماه:
بزرگترین سینما دیجیتال استان در میبد به بهره برداری می رسد
سینما دانش آموز، با ظرفیت 650 نفری، تا پایان آبان ماه در مجتمع شهید رجایی میبد به بهره برداری خواهد رسید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سینما میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سینما میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سینما میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سینما میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد