Skip to Content

محتوا با برچسب سیدبهروز موسوی.

سرقت آثار تاریخی تهدید میراث فرهنگی ندوشن/ حذف مراقب آثار مهمترین دلیل تخریب طبیعی و غیر طبیعی آثار و ابنیه تاریخی
بخشدار ندوشن مطرح کرد؛
سرقت آثار تاریخی تهدید میراث فرهنگی ندوشن/ حذف مراقب آثار مهمترین دلیل تخریب طبیعی و غیر طبیعی آثار و ابنیه تاریخی
بخشدار ندوشن گفت: متاسفانه سارقان و افراد سودجو، در بسیاری از آثار، ابنیه و خانه های قدیمی به حفاری اقدام کرده اند که در موارد متعددی بخشی از بناها نیز به خاطر حفاری ها تخریب شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سیدبهروز موسوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سیدبهروز موسوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سیدبهروز موسوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سیدبهروز موسوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد