Skip to Content

محتوا با برچسب سید ناصر امامی.

«سید ناصر امامی میبدی» بعنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان میبد منصوب شد+ تصاویر
با حکم رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان یزد؛
«سید ناصر امامی میبدی» بعنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی شهرستان میبد منصوب شد+ تصاویر
طی حکمی از سوی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان یزد «سید ناصر امامی میبدی» بعنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی در شهرستان میبد منصوب شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سید ناصر امامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سید ناصر امامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سید ناصر امامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سید ناصر امامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد