نمایش محتوا - میبدخبر
Skip to Content

محتوا با برچسب سید محسن فلاح.

اجرای طرح فقر زدایی محلات با رویکرد اجتماع محور در میبد
رییس بهزیستی میبد مطرح کرد
اجرای طرح فقر زدایی محلات با رویکرد اجتماع محور در میبد
رییس بهزیستی میبد گفت: طرح فقر زدایی محلات با رویکرد اجتماع محور در راستای توانمندسازی محله‌های هدف اجرا می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سید محسن فلاح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سید محسن فلاح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سید محسن فلاح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سید محسن فلاح.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد