Skip to Content

محتوا با برچسب سود بانکی.

نرخ سود بانکی مشخص شد/نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای ۲۱ و مشارکتی ۲۴ درصد
شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ۲ درصد کاهش داد
نرخ سود بانکی مشخص شد/نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای ۲۱ و مشارکتی ۲۴ درصد
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یک ساله (با دو درصد کاهش) 20 درصد، سود تسهیلات عقود مبادله‌ای (یک درصد کاهش) 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب مشارکتی 24 درصد تعیین شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سود بانکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سود بانکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سود بانکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سود بانکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد