Skip to Content

محتوا با برچسب سنگ قبر.

"میبدخبر" هدیه شهردار را به تامین سنگ قبر شهدای گمنام پارک بهاران اختصاص داد
خبرنگار سایت خبری "میبدخبر" ضمن تشکر از شهرداری میبد جهت برپایی این مراسم، هدیه دریافتی خود را – هر خبرنگار مبلغ 100 هزار تومان - برای تامین سنگ قبر شهدای گمنام میبد اختصاص داد.
غربت شهدای گمنام میبد حتی در یک سنگ قبر!
درددلی با شهدای گمنام شهر؛
غربت شهدای گمنام میبد حتی در یک سنگ قبر!
چند ماهیست میزبان مهمانان گرانقدری هستیم اما چگونه حرمت آنها را نگه داشته ایم؟!

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سنگ قبر.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سنگ قبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سنگ قبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سنگ قبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد