Skip to Content

محتوا با برچسب سنجش بینایی.

بیش از 1200 کودک میبدی مورد سنجش بینایی قرار گرفتند
رئیس اداره بهزیستی میبد:
بیش از 1200 کودک میبدی مورد سنجش بینایی قرار گرفتند
رئیس اداره بهزیستی شهرستان میبد گفت: از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا کنون بیش از 1200کودک مورد سنجش بینایی قرار گرفته اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سنجش بینایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سنجش بینایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سنجش بینایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سنجش بینایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد